جاوا اوج آرزوهای یک برنامه نویس

by dashtban

توی یکی دو سال اخیر چندین بار تلاش کرده بودم جاوا یاد بگیرم ولی همیشه به نظرم سخت می اومد و یاد گرفتن مفاهیم آن برام خیلی سخت شده بود،تا این دفعه آخر که با تشویق دوستم آرش ، خودمو مجبور کردم بشینم جاوا یاد بگیرم.

بعد از اینکه با جاوا آشنا شدم دید جدیدی نسبت به تولید نرم افزار پیدا کردم.

به همه پیشنهاد می کنم در حال یاد گرفتن هر زبانی هستند دست نگه دارند و جاوا یاد بگیرند.

جاوا دنیای زیبایی دارد و  برنامه نویسی با آن لذت زیادی به برنامه نویس می دهد.

Advertisements